•  +38 (044) 339 96 54

  •  Email: info@greenproject.com.ua

Преимущества внедрения автоматизированных инженерных систем (BMS систем) от Green Project Group
40

Розуміння споживання енергії будівлями має вирішальне значення в досягненні економії. Тільки в тому випадку, коли фасилити (Facility) служба точно знає, скільки енергії споживається якою системою / установкою і в якій області будівлі можуть бути розроблені ефективні інвестиційні заходи, які забезпечать найкращий результат.

Завдання енергетичного менеджменту:

Збір даних

Облік споживання всіх видів енергії та ресурсів в режимі реального часу, який виходить за рамки фіксації загального споживання енергії будівлею. Він також включає моніторинг споживачів, щоб зрозуміти: де, коли і для чого використовується енергія і ресурси. Збір даних повинен проводитися як з боку генеруючого обладнання та підключень до зовнішніх мереж, так і з боку кінцевих споживачів.

Перетворення даних

Надання даних про обсяги споживання енергії, як в абсолютних, так і у відносних величинах, зручних для розуміння і порівняння. Різні користувачі можуть по-різному сприймати споживання енергії. Для виробничого підприємства енергія може бути виміряна, наприклад, як «кіловат години (кВт * год), необхідні для виробництва одиниці продукції», для готелю це може означати «кВт * год на одного гостя і годину проживання в номері».

Частиною процесу перетворення є усунення зовнішніх впливів, що дає можливість зіставляти споживання енергії в різних будівлях або при різних умовах. Це може включати, наприклад, питомий енергоспоживання на один квадратний метр будівлі або споживання інженерного обладнання, наприклад, холодильного центру, на вироблення кіловата холоду. Враховувати погодні впливу, щоб показати енергоспоживання і його залежність від зовнішніх погодних умов.

Використання математичних моделей для розрахунку ключових показників ефективності та моніторингу будівель.

Архівування даних

Ведення бази даних енергетичних показників з метою їх зберігання, накопичення і використання протягом періоду часу, достатнього для формування аналітичних звітів.

Візуалізація даних

Перетворення інформації в «читається», простий для розуміння (в основному графічний) вид. Формування звітів, які дозволяють легко виявити аномалії в споживанні енергії і надати кошти для виявлення їх першопричин.

Безперервне виконання зазначених вище завдань, допомагає не тільки визначити можливості оптимізації, але також може використовуватися для перевірки повернення інвестицій в модернізацію будівлі. Ефективне управління енергоспоживанням не тільки вигідно в фінансовому плані, але і стає обов'язковим законодавчим вимогою.

Методи управління енергоспоживанням, спрямовані на економію енергії, скорочення витрат і відповідність екологічним вимогам викладені в міжнародному стандарті ISO 50001. Системи автоматизації будівель (BMS) охоплюють всі аспекти управління енергоспоживанням, від збору даних через перетворення та архівування до звітності та аналізу споживання енергії і є основним інструментом для досягнення стандарту ISO 50001.

Для моніторингу основних даних про фактичне споживання автоматизовані системи містять широкий спектр обладнання, а аналітичні програмні модулі представляє дані у доступній для розуміння формі. Інтуїтивно зрозуміле уявлення інформації дозволяє ефективно планувати поліпшення.