КОНЦЕПЦИЯ ИНЖИНИРИНГА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
409

Інжинірингова компанія є сполучною ланкою між замовником і підрядником, відповідальність за прийняті рішення, помилки, допущені при будівництві, покладається як на підрядника, так і на інжинірингову організацію.

КОНЦЕПЦІЯ ІНЖИНІРИНГУ

Інжиніринг - це комплекс інженерно-консалтингових послуг з підготовки та забезпечення будівельного процесу. Інжинірингова компанія являється сполучною ланкою між замовником і підрядником, відповідальність за прийняті рішення, помилки, допущені при будівництві, покладається як на підрядника, так і на інжинірингову організацію.

1. Склад і структура інжинірингових робіт

Інжинірингові роботи, як правило, можна розбити на три етапи:

  • Перший етап - підготовчий. Даний етап передбачає участь інжинірингової компанії на стадії підготовки будівельних робіт (аналіз проектної документації, перевірка і підписання кошторисів, підписання договору, затверджуються календарні графіки виконання робіт, графіки фінансування, які надає підрядник.)
  • Другий етап - виробничий.На даному етапі інжинірингова компанія виконує ряд функцій, необхідних для управління і контролю будівельного процесу. Проводиться оформлення всіх необхідних документів процесу будівництва (актів на приховані роботи, журналу технічного нагляду, загальний протокол, журналу нормативів зварювання, журналу арматурних робіт, актів приймання готових виробів).
  • Третій етап - завершальний.На даному етапі проводиться здача об'єкта в експлуатацію. Інжинірингова компанія спільно з підрядною організацією відповідає за введення об'єкта в експлуатацію. Основні складові інжинірингових робіт другого етапу наведені на рис. 2.

Аналіз проектних рішень.

- вивчення проектної документації, виконаної проектною організацією, а також проектів виконання робіт, які подаються підрядною організацією. При виявленні невідповідностей розділів проекту, порушень діючих норм, неефективних або неекономічних рішень інжинірингова компанія інформує про це замовника, повністю обґрунтовуючи свої позиції.

Контроль якості використовуваних матеріалів.

- Підрядник зобов'язаний узгодити з інжинірингової компанією матеріали, що застосовуються при будівництві. Інжинірингова компанія виробляє перевірку документації, сертифікатів, паспортів, результатів лабораторних випробувань тощо. Для використовуваних при будівництві матеріалів.

Контроль виконання проектних рішень.

- Інжинірингова організація стежить за виконанням проектних рішень в процесі будівництва.

Контроль дотримання технології виконання будівельних процесів.

- інжинірингова компанія контролює технологію виконання будівельних процесів, її відповідність проекту виконання робіт, з діючими нормами, рекомендаціями фірм-виробників матеріалів.

Контроль якості та обсягу виконаних робіт.

- Після закінчення певних будівельних робіт інжинірингова компанія виробляє приймання цих робіт і несе відповідальність поряд з підрядною організацією за їх якість. Інжинірингова компанія візує акти виконаних робіт (форма КБ-2в), де також контролює обсяги витрачених будівельних матеріалів. Тільки після подібного контролю роботи вважаються виконаними і підлягають фінансуванню.

Контроль кошторисної документації.

Інжинірингова компанія як представник замовника вивчає і контролює кошторису, що надаються підрядником. Тут проводиться контроль обсягів виконаних робіт, контроль розцінок на роботи і матеріали, як правило, відповідно до середньоринковими розцінками в даному регіоні в даний період часу, і т.д.

Контроль ведення документації процесу будівництва.

- Проводиться контроль наявності та правильності ведення документації, оформлення якої повинно проводитися під час будівництва (загальний журнал, акти на приховані роботи, інструкції по ТБ, наряди-допуски і т.д.).

Контроль дотримання календарних планів будівництва.

Інжинірингова компанія контролює виконання календарних планів, які складаються до початку будівництва.

Інжинірингові роботи нашої компанії передбачають створення на об'єкті будівництва певних структурних підрозділів.

ВТВ – виробничо технічний відділ. Справжній відділ займається аналізом проектних рішень, проектів виконання робіт, аналізом якості застосовуваних матеріалів, правильністю ведення документації будівництва і т.д. Даний відділ займається формуванням звітів, які інформують замовника про хід проведення будівельних робіт, веде можливі офіційні листування з іншими учасниками будівельного процесу.

Технагляд – відділ технічного нагляду за процесом будівництва. Дане структурний підрозділ складається з різнопланових фахівців, що займаються контролем якості виконання будівельно-виробничих процесів

Кошторисний відділ інжинірингової компанії займається контролем кошторисної документації, що передається підрядником для оплати замовнику. Кількість осіб в кожному відділі, а так само як і кількість структурних підрозділів залежить від масштабності об'єкта будівництва.